LAW

Corporate Social Responsibility eller CSR handler om virksomheders samfundsansvar på 3 essentielle områder for bæredygtig udvikling: Mennesker, Miljø og Økonomi.

Virksomheders CSR initiativer betragtes som frivillige. Men stigende krav fra omverdenen øger presset på virksomheder for at efterleve deres samfundsansvar.

I Danmark pålægger årsregnskabslovens således store virksomheder at supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar. I november 2012 styrkede Danmark tillige det nationale kontaktpunkt under OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder ved etableringen af mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. En mangelfuld eller helt fraværende CSR indsats kan derfor få alvorlige konsekvenser for en virksomheds eksistens. På den anden side risikerer virksomheden at spilde ressourcer, hvis indsatsen ikke er gennemarbejdet.

Det globale pejlemærke for virksomheders ansvar har hidtil været de 10 principper under FN’s Global Compacts. Men i 2011 vedtog FNs menneskerettighedsråd nye retningslinjer for erhverv og menneskerettigheder. De har allerede påvirket såvel OECD, EU og den danske handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015.

FN’s nye retningslinjer betyder, at virksomheden som udgangspunkt skal vurdere, hvordan dens aktiviteter påvirker menneskerettigheder. Påvirkes en rettighed negativt, må virksomheden målrettet formulere  og gennemføre de nødvendige tiltag. Det forventes desuden, at virksomheden gøre det muligt at klage over negative påvirkninger.

Virksomheden kan desuden vælge at iværksætte initiativer, der fremmer udviklingen og samtidig styrker virksomhedens brand. Her er det afgørende, at initiativerne er velovervejede og målrettede med udgangspunkt i virksomhedens egne kompetencer.

Hvis virksomheden skal undgå en negativ social, miljømæssig eller økonomisk påvirkning af omgivelserne, er det nødvendigt at benytte sig af rådgivere med et indgående kendskab til nationale og internationale standarder. Men rådgivning om, hvordan virksomheden kan integrere CSR i sit daglige arbejde er ligeledes vigtigt.

 

Nordic Law Group har en unik og altid opdateret viden inden for CSR.  Nordic Law Group har således selv gennemført en vision- og strategiproces for små- og mellemstore virksomheder, samt lavet antidoping, antimatch fixing og antidiskriminationsprogrammer for danske og internationale idrætsklubber.

Vi kan derfor med udgangspunkt i vores tværfaglige viden rådgive virksomheder om mulighederne, risici og udfordringer indenfor CSR området, ligesom CSR er en integreret del af vores rådgivning. Nordic Law Group er af den opfattelse, at det også er en naturlig del af advokatens rådgivning at påpege, hvis klienten risikerer at påvirke internationalt anerkendte menneskerettigheder negativt.

Kontoret kan bistå virksomheder med at lave strategier, politikker for CSR og anti-korruption, evalueringer og risiko-analyser samt redegørelser, eventuelt som supplement til ledelsesberetninger. Desuden kan kontoret være behjælpelig med at udarbejde klagemekanismer for virksomheden.