LAW

Selskabsret

Med virkning fra 1. marts 2010 blev der gennemført en ny selskabslov, som afløsning for de tidligere love om anpartsselskaber og aktieselskaber.

 

Med lovændringen er bestyrelsernes rolle blevet betydeligt styrket, og der er sket en større adskillelse i forhold til ejerne. Bl.a. er ejeroverenskomster ikke længere bindende for bestyrelsen og generalforsamlingen. Det betyder, at ejerkredsen må sikre sine rettigheder på anden vis, f.eks. ved at lade særlige bestemmelser indskrive i selskabets vedtægter.

 

Én af de store ændringer ved den nye lov, var muligheden for at stifte selskabet ved hjælp af ‘kreditaktier’. Det vil sige, at kun 25 % af aktiekapitalen behøver at være indbetalt, dog minimum kr. 125.000. Ulempen er imidlertid, at selskabets bestyrelse med 14 dages varsel kan kræve de 75 % indbetalt til selskabets konto. 

 

Ønskes rådgivning i forhold til disse forhold er Nordic Law Group ApS i stand til at gøre det.

 

Nordic Law Group ApS yder også rådgivning i forhold til:

 

- Erhvervsdrivende fonde, A.M.B.A. og S.M.B.A.

 

- Selskabets ledelse, herunder om bestyrelsesansvar.

 

- Iværksættere, herunder om valg af selskabsform, finansiering, om brugen af etableringskontordningen, selskabsstruktur og forretningsplaner, samt behov for revisor og lignende spørgsmål.