LAW

Grønland

Grønland er inde i en rivende udvikling såvel økonomisk som samfundsmæssigt. Internationalt tiltrækker Grønland en meget stor opmærksomhed dels på grund af klimaforandringerne og dels på grund af de enorme naturressourcer, der findes i Grønland. Selvom Grønland i dag er en del af danske kongerige, har Grønland gennem de sidste mange år opnået en større uafhængighed fra Danmark, hvilket i 2009 kulminerede med vedtagelsen af lov om Grønlands Selvstyre. Alle væsentlige beslutninger træffes derfor i Grønland.

Grønland har i dag overtaget administrationen af de fleste forvaltningsområder, hvorfor grønlandsk lovgivning udvikler sige i egen retning og uafhængigt af den lovgivning, der findes i resten af riget. Grønland har endvidere sin egen retsplejelov og domstolsstruktur.

Nordic Law Groups medarbejdere har alle arbejdet i Grønland på et tidspunkt i deres karriere enten som advokat, anklager eller som dommer med ansvar for grønlandske retsvæsen. Nordic Law Group er, eller har været, involveret i flere foreningsinitiativer i Grønland og bidrager til uddannelsen af grønlandske jurastuderende gennem studiejob og deltagelse i advisory board under Aalborg Universitets North Atlantic Law Program, Grønland.

 

Kontoret har derfor en unik indsigt i det grønlandske samfund og grønlandsk lovgivning. Som en naturlig følge heraf, tæller kontorets klienter også en række grønlandske virksomheder, private personer, organisationer og myndigheder.