LAW

Nordic Law Group ApS har formuleret følgende målsætninger for sit samfundsansvar: 

- Kontorets klienter og samarbejdspartnere vil integrere respekten for menneskerettigheder, miljømæssig ansvarlighed og bekæmpelse af korruption i alle dele af deres arbejde til gavn for den enkelte og samfundet, såvel lokalt, regionalt som globalt. 

- Nordic Law Group ApS ønsker som følge af sin særlige tilknytning til Grønland at bidrage til landets ret til udvikling og selvbestemmelse.

- Hensynet til bæredygtig udvikling, herunder respekten for internationalt anerkendte menneskerettigheder, som disse er beskrevet i FNs Bill of Rights og ILOs nøglekonventioner, kampen mod korruption og fremme af miljøvenlige løsninger, vil derfor altid være en del af Nordic Law Group ApS’ virke og rådgivning, så den enkelte får optimale muligheder for at fremme bæredygtighed.

Nordic Law Group ApS vil opnå dette ved:

- At oplyse erhvervsklienter om deres beslutningers potentielle negative og positive påvirkninger af menneskerettigheder og risici for korruption i forbindelse med kontorets rådgivning.

 - At sikre at bæredygtighed er tema for de bestyrelser og foreninger, hvor medarbejdere fra kontoret er repræsenteret eller har indflydelse.

 - At bidrage til uddannelse af grønlandske jurister og bidrage gennem sin ekspertise til aktiviteter i Grønland, der kan skabe et fundament for et bredere erhvervsliv, ligesom kontoret vil deltage i mindst et retshjælpsprojekt for grønlandske borgere.

 - At kontorets medarbejdere har gennemgået kursus i relevansen af menneskerettigheder og anti-korruption i rådgivnings-sammenhæng.

 - At kontorets leverandører er gennemgået med henblik på løbende at vurdere om disse efterlever og støtter respekten for internationalt anerkendte menneskerettigheder, kampen mod korruption og tilstræber at bruge miljøvenlige løsninger.

 - At Nordic Law Group ApS har offentliggjort sin egen erklæring  og politik på sin hjemmeside.