LAW

International ret

International ret er et vidt begreb, men dækker over enhver grænseoverskridende juridisk foranstaltning, hvad enten det er køb og salg af goder eller serviceydelser over landegrænser, etablering i Danmark af filialer af udenlandske selskaber, flytning af selskaber over landegrænser, sagsanlæg mod danskere eller udlændinge i udlandet osv. Disse områder kaldes typisk den private internationale ret.

Den offentlige internationale ret (folkeretten) handler om afgrænsning af søterritoriet, menneskerettigheder, staters forpligtelser til at beskytte egne statsborgere, EU-retten, WTO og meget mere.

Nordic Law Group ApS behandler sådanne sager og har flere års erfaring med internationale processer.