LAW

Nordic Law Group ApS varetager spilleragentvirksomhed for hhv. nationale og internationale klubber og for professionelle fodboldspillere, hvilket omfatter kontraktforhold og forhandlinger herom.  Advokatkontoret bistår og har bistået med kontraktforhold for trænere og sportschefer.

Nordic Law Group ApS behandler dopingsager ved nationale og internationale dopingmyndigheder, og rådgivning til klubber og sportsudøvere om sportsretlige konfliktområder, herunder om compliance-modeller i forhold til anti-doping, anti match-fixing, whistleblower-ordninger og generelt om CSR i sportens verden.

Advokatkontoret rådgiver om sponsorstrategier og dennes juridiske forhold.

Nicholas Symes er certificeret fodboldagent under DBU, og tillige fast appeludvalgsmedlem i forskellige forbund under DIF, og i 2018 således i hhv. Dansk Dart Union, Dansk Minigolf Union, Dansk Softball Forbund og Dansk Hockey Union, og har flere gange været anvendt som ad hoc medlem af appeludvalg i andre forbund.

Nicholas Symes har skrevet fagsingler (lærebøger) om Doping og om Fodboldkontrakter.