LAW

Nordic Law Group varetager spilleragentvirksomhed for hhv. klubber og professionelle fodboldspillere, hvilket omfatter kontraktforhold og forhandlinger herom, behandling af dopingsager ved nationale og internationale dopingmyndigheder, og rådgivning til klubber og sportsudøvere om sportsretlige forhold, herunder om sponsorstrategier og dennes juridiske forhold.

Nordic Law Group har endvidere erfaring med kontraktforhold for trænere mv.

Nicholas Symes er certificeret fodboldagent under DBU, og tillige voldgiftsdommer i appelinstanserne i hhv. Dansk Dart Union, Dansk Minigolf Union og Dansk Softball Forbund.