LAW

Nordic Law Group ApS

Nordic Law Group ApS blev etableret den 1. september 2005 af advokat Nicholas Symes. Kontoret er i dag beliggende i den historiske del af København centrum, tæt ved Rundetårn.

Advokatfirmaets særlige kompetence har været, og er stadig, nordiske retsforhold med hovedvægt på Danmark og Grønland. Det var derfor naturligt for Nicholas Symes at medvirke til stiftelsen af frontløberen inden for det nye nordiske køkken, restaurant Noma, som han var  formand for frem til udgangen af 2013. Som en naturlig videreudvikling indenfor sportsretten, er Nicholas Symes blevet certificeret af DBU som fodboldagent, og sidder i dag i flere sportsretlige appeludvalg i sportsforbund under DIF.

Kontoret betragter sig selv som et nichekontor, som så vidt muligt vil holde sig indenfor rammerne af juristernes specialer. Derfor takkes der nej til mange sager, der bliver henvist til kollegaer. Det betyder, at det arbejdsmæssige udgangspunkt er en høj faglig standard.

Kontoret er helt uafhængig af politiske og religiøse anskuelser.

Nordic Law Group ApS er gennem sine jurister medlem af det danske advokatsamfund, Øresundsadvokater og sportsretlige netværk og fagudvalg.