LAW

Nordic Law Group ApS

Nordic Law Group ApS blev etableret den 1. september 2005 af advokat Nicholas Symes.

Advokatfirmaets særlige kompetence har været, og er stadig, nordiske retsforhold med hovedvægt på Danmark og Grønland. Det var derfor naturligt for Nicholas Symes at medvirke til stiftelsen af frontløberen inden for det nye nordiske køkken, restaurant Noma, som han var  formand for frem til udgangen af 2013. Videre er det naturligt, at advokat Thomas Trier Hansen er kommet til advokatfirmaet, da kontoret er fast forankret i det dansk – grønlandske samfund. Nicholas Symes har været advokat i Grønland og Thomas Trier har været dommer og leder af Retten i Grønland.

Kontoret betragter sig selv som et nichekontor, som så vidt muligt vil holde sig indenfor rammerne af juristernes specialer. Derfor takkes der nej til mange sager, der bliver henvist til kollegaer. Det betyder, at det arbejdsmæssige udgangspunkt er en høj faglig standard.

Kontoret er helt uafhængig af politiske og religiøse anskuelser.

Nordic Law Group ApS er gennem sine jurister medlem af det danske advokatsamfund, Øresundsadvokater, Morgendagens Virksomheder og Selskabsretligt Netværk.