LAW

Nicholas Symes

Advokat / Advocate

T: (+45) 70 26 73 21
F:
SKYPE:
E: ns@nordiclawgroup.com

Nicholas Symes

Født 1965.

Advokat (H)

Kontakt:

ns@nordiclawgroup.com

Uddannelse:

J.D. (Juris Doctor), New York, USA

Telders, Leiden, Holland

Cand.Jur. Copenhagen, Denmark

Advokat (1996)

Møderet for Landsret (1998)

Møderet for Højesteret (2003)

Certificeret Fodboldagent (DBU) (2016).

 

Sprog:

Dansk, engelsk og nordisk sprog (norsk og svensk).

 

Kompetencer og professionel baggrund:

Arbejder hovedsageligt indenfor internationale retsforhold, arktisk retsforhold,  fødevareret og sportsret.

Certificeret Fodboldagent i henhold til FIFA’s bestemmelser om fodboldagenter af DBU.

Har løbende opgaver indenfor udlændinges retsforhold og selskabsret.

Medlem af sportsretlige tvistløsningsorganer i specialforbund under DIF.

Har tidligere arbejdet for: UNHCR (Flygtningehøjkommissariatet) og Amnesty International, samt Justitsministeriet (Anklagemyndigheden/Grønland). Er i dag medlem af Udlændingenævnet.

Han har ført sager for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, International Court of Justice i Haag og for EF-Domstolen i Luxembourg (Combus-sagen, 2003).

Har endvidere repræsenteret flere stater i forskellige sammenhænge.

Har boet i Grønland i perioden 1993-2000 (inkl.).

 

Tillidshverv:

Rådgiver i Retshjælpen i Grønlændernes Hus (2001 – 09)

Bestyrelsesmedlem i Legalink (2003 – 05)

Bestyrelsesformand for Noma af 2003 ApS (restaurant Noma) (2003 – 2013)

Direktør for Nordic Law Group ApS (2005 – d.d.)

Bestyrelsesformand for Canary Investment Food and Science ApS (2006 – d.d.)

Bestyrelsesformand for Lilleø Vin ApS (2006 - 2013)

Bestyrelsesmedlem for Slow Food (København – Nordsjælland) (2007 – 12)

Direktør for Nordic Law Group Real Property ApS (2008 - d.d.)

Bestyrelsesmedlem i Øresundsadvokater (2008 – 12)

Direktør for Habibi ApS (2011-d.d.)

Bestyrelsesformand for Restaurant MR ApS (2009 – 10)

Bestyrelsesmedlem i Himmerland Kylling A/S (2011 – 2013)

Næstformand i Madkulturen (2011 – 2013)

Bestyrelsesformand for Kiin ApS (restaurant Kiin Kiin) (2011 – 2016)

Medlem af Det Danske Gastronomiske Akademi (2014 – d.d.)

Medlem af Ordens- og Amatørudvalg, samt Appeludvalg i flere nationale sports- og idrætsforbund under Dansk Idræts Forbund (DIF), pt. i seks forbund (2016 – d.d.).

Medlem af Udlændingenævnet, Udpeget af Advokatnævnet (2020 – d.d.)

Forfatterskab:

Grønlands Erhversfiskeriret (bog).

Håndbog i forfatterret.

Fagsingle om Doping (bog)  (http://forlagetzenon.dk/fagsingle/doping/)

Fagsingle om Fodboldkontrakter (bog) (http://forlagetzenon.dk/fagsingle/fodbold-spillerkontrakter/)

Bidragsyder til Gastronomisk Leksikon

Cirka 80 artikler i danske og internationale fagtidsskrifter.

 

IN ENGLISH

Nicholas Symes

Born in 1965

Advocate

Contact:

ns@nordiclawgroup.com

Education

J.D. (Juris Doctor), New York, USA

Telders, Leiden, Holland

LL.M. in Law, Copenhagen, Denmark

Advocate (1996)

Right to appear before High Courts (1998)

Right to appear before the Supreme Court (2003)

Certified Football Agent

 

Language

Danish, English and Nordic Language (Norwegian and Swedish).

 

Professional Competences and Experience

Works mainly within International Relations, Arctic Justice and Food Law.

Has regular tasks in Foreign Legal Matters and Corporate Law.

Certified football agent.

Previously worked for: UNHCR (UNHCR) and Amnesty International, as well as the Ministry of Justice (Prosecution / Greenland). Now member of The Immigration Appeals Board

He has brought proceedings before the European Court of Human Rights, International Court of Justice in The Hague and the European Court of Justice in Luxembourg (Combus case, 2003).

He has also represented several states in different contexts.

Lived in Greenland in the period of 1993-2000 (inclusive).

 

Affiliations

Adviser in Legal aid in Greenlanders’ House (2001 – 2009)

Board member of Legalink (2003 – 2005)

Chairman of Noma of 2003 ApS (Noma) (2003 – 2013)

Director of Nordic Law Group ApS (2005 – today)

Chairman of Canary Investment Food and Science Ltd. (2006 – today)

Chairman of Lilleø Wine ApS (2006 – 2013)

Board member of Slow Food (Copenhagen – North Zealand) (2007 – 2012)

Director of Nordic Law Group Real Property ApS (2008 – today)

Board member of Øresundsadvokater (2008 – 2012)

Director of Habibi Ltd. (2011-today)

Chairman of Restaurant MR ApS (2009 – 2010)

Board member of Himmerland Kylling A / S (2011 – 2013)

Vice of Madkulturen (2011 – 2013)

Chairman of Kiin ApS (restaurant Kiin Kiin) (2011 – 2016)

Member of the Danish Gastronomic Academy (2014 – today)

Member of Boards of Appel in various National Sports Associations under The Danish Sports Association. Currently sitting in six National Associations (2016 – today)

Member of The Immigration Appeals Board (2020 – today)

Authorship

Commercial Fishery Law in Greenland (book).

Handbook of Copyright.

Doping (book) (http://forlagetzenon.dk/fagsingle/doping/)

Professional Football (book) (http://forlagetzenon.dk/fagsingle/fodbold-spillerkontrakter/)

Approximately 80 articles in Danish and international journals.