LAW

Nyheder

29.7.2016

International Bar Association udgiver Practical Guide on Business and Human Rights for Business Lawyers

Danske Advokater har siden 2013 tilbudt sine medlemmer forskellige værktøjer inden for CSR rådgivning for advokater. Disse værktøjer kan nu suppleres med IBAs Practical Guide on Business and Human Rights for Business Lawyers, som blev vedtaget af IBA Council den 28.  maj 2016. Guiden kan hentes på http://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=420dc178-5f9d-48eb-978e-8876feffd8ab.

Guiden henviser til en række områder, hvor advokater kan spille en rolle. Det kan eksempelvis være i forhold til selskabsledelse og risikostyring, hvor advokater bør kunne rådgive virksomheden om, hvordan man kan lave interne systemer for compliance og risikostyring med henblik på at håndtere menneskerettighedsrisici. Advokaten må også forventes at kende til processer, der ikke nødvendigvis foregår ved de almindelige domstole, som eksempelvis OECDs nationale kontaktpunkter. Andre gange kan advokaten rådgive om etablering af whistleblower-ordninger eller klagemekanismer. Herudover er der de mere klassiske advokatopgaver som eksempelvis udarbejdelse af kontrakter og forståelse for udviklingen på området, herunder krav til rapportering.

Guiden bemærker, at advokatens rolle også omfatter forståelsen for menneskerettighedsrisici og håndteringen af sådanne risici. Dette er ikke nødvendigvis det samme som, at virksomheden har overtrådt lovgivningen på et område. Der kan eksempelvis være situationer, hvor der ingen relevant lovgivning findes, eller hvor denne ikke er i overensstemmelse med de internationale menneskerettighedsstandarder, som er udgangspunktet for advokatens rådgivning. Endelig er det også vigtigt for advokater, at de i deres rådgivning har en forståelse for, hvordan denne rådgivning kan påvirke klientens menneskerettighedsforpligtelser negativt.

Guiden omhandler ikke alene rådgivningen til klienten, men også forslag til hvordan advokatfirmaer selv sikrer, at de lever op til FNs retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv. Hvis advokatfirmaet ikke selv har vurderet sine menneskerettighedsrisici og håndtering heraf samt lever op til FNs retningslinjer, er det svært at agere helt troværdigt overfor n klient.