LAW

Nyheder

6.9.2016

Virksomheder og menneskerettigheder i en grønlandsk kontekst

Advokat Thomas Trier Hansen har sammen med Rikke Kolbech skrevet en guide om menneskerettigheder for virksomheder i Grønland. Guiden er baseret på en række interviews og erfaringer fra tidligere opgaver i Grønland. Guiden har til hensigt at komme med eksempler på de udfordringer som virksomheder i Grønland, der typisk er små og som ikke har lange leverandørkæder uden for Grønland, møder. Guiden skulle også gerne give vejledning i, hvordan disse virksomheder kan arbejde med menneskerettigheder i lyset af FNs retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv. Guiden er udgivet af Transparency Greenland og Grønlands Erhverv og med økonomisk støtte fra Grønlands Råd for Menneskerettigheder.

Den kan læses og downloades gratis på:

http://www.csr.gl/Portals/0/vedhæftede%20filer/Publikationer/MR%20i%20Grønland%20Guide%20DA.pdf