LAW

Nyheder

8.10.2012

Mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd

Danmark oprettede ved lov nr. 546 af 18. juni 2012 et nyt dansk nationalt kontaktpunkt under OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder. Det nye kontaktpunkt er en mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd.  Formanden er Mads Øvlisen, som tidligere har været formand for Rådet for Samfundsansvar og nuværende rådgiver for FN’s Global Compact’s bestyrelse. Institutionen vil modtage klager fra den 1. november 2012.

Institutionen har til formål at løse konflikter om overtrædelse af internationale standarder og principper om global ansvarlig virksomhedsadfærd, som de er beskrevet i OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder fra 2011.

Institutionen kan behandle en sag enten af egen drift eller som følge af en klage. Klageren skal ikke nødvendigvis være den krænkede. Den indklagede kan være danske virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, uanset hvor overtrædelserne synes at være begået, og selvom overtrædelsen er begået af en forretningsforbindelse.

Erhvervstyrelsen vil fungere som sekretariat for institutionen. Klager skal indgives skriftligt og senest 5 år efter overtrædelsens ophør. Klageren skal i første omgang kunne redegøre for klagens saglighed. Klageren skal ikke betale et gebyr for at sagen behandlet.

Beslutter institutionen at behandle sagen, skal institutionen sikre, at sagen bliver oplyst i det nødvendige omfang. Dette kan indebære besøg til det pågældende sted. Da institutionen skal forsøge at mægle mellem parterne, bør parterne ikke samtidigt føre sagen i offentligheden. Resultatet af sagen er enten et forlig eller en udtalelse. Resultatet skal offentliggøres, og institutionen vil følge op på udtalelsen et år senere.

Hvis du ønsker yderligere informationer om mæglings- og klageinstitutionen eller i øvrigt har behov for rådgivning om dens virke, er du velkommen til at kontakte advokat Thomas Trier Hansen.